Strecken - Swim AND Run

  short | long
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- | ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
  Schwimm Wechsel Lauf | Schwimm Wechsel Lauf
  0,6 km   6,00 km | 1,8 km   12,00 km
        |      
  1 Runde   2 Runden a 3,00 km | 3 Runden a 0,6 km   4 Runden a 3,00 km
Strecke Swim AND Run beide Distanzen
Stecke_Swim_AND_Run_web.jpg
JPG-Datei [392.4 KB]

E-Mail